Associació Fotogràfica de Vinaròs

Anterior
Siguiente
afovina-vinaros
Anterior
Siguiente

Resultats de la lligueta de gener 2022

Tema del mes: Reflexes

Resultats de Gener 2022

BASES DE LA LLIGA FOTOGRÀFICA D’AFOVINA

L’objectiu d’aquest concurs es oferir al aficionat d’AFOVINA un repte mensual en el que poder experimentar un aprenentatge fotogràfic a
través del llenguatge i la reflexió visual, la composició, la tècnica i tot el que forma part de la fotografia.

NOVETATS 2022:

 • Els participants del mes estan obligats a votar, si no és així la seva imatge quedarà fora de concurs
 • Les fotos no podran passar de 200 kb
 • Les fotos no hauran de medir més de 1200 px en el seu costat més llarg

– La lliga es celebrarà tots els mesos de 2022, exceptuant els mesos
de Juliol, Agost i Desembre.
– Solament poden participar socis d’AFOVINA.

– En cas d’empat es resoldrà amb el número de persones que han votat la fotografia, en cas de ser el mateix llavors el major número de 5.

– Al principi de mes es proposarà el tema, que serà diferent cada
edició.
– Les fotografies s’hauran de presentar mitjançant un email a concursos@afovina.com, en les dates especificades cada mes.
Les obres hauran de complir els següent requisits:

 • Fotografia en format jpg.
 • sense marges, marcs, etc.
 • Sense marques d’aigua, firmes, metadades, ni cap tipus de
  senyal que pugui identificar al autor de l’obra.
 • Fotografia no publicada a les xarxes socials i no premiada anteriorment.
 • Qui la presenta es responsabilitza de l’autoria i de
  l’originalitat de l’obra, així com de tenir tots els drets de la
  imatge i de qualsevol possible reclamació de tercers sobre
  aquests conceptes.

– Es votaran 5 fotografies amb la següent puntuació: 5, 4, 3, 2 i 1
punt. Podran votar tots els socis.
– La suma de punts final de cada mes serà la següent: 1r 50 punts, 2n
40 punts, 3r 30 punts, 4t 20 punts, 5è 19 punts i així successivament
fins a 1 punt.