Associació Fotogràfica de Vinaròs

Anterior
Siguiente
afovina-vinaros
Anterior
Siguiente

Resultats de la lligueta de febrer 2022

Tema del mes: No sé que és

Resultats de Febrer 2022

BASES DE LA LLIGA FOTOGRÀFICA D’AFOVINA

L’objectiu d’aquest concurs es oferir al aficionat d’AFOVINA un repte mensual en el que poder experimentar un aprenentatge fotogràfic a
través del llenguatge i la reflexió visual, la composició, la tècnica i tot el que forma part de la fotografia.

NOVETATS 2022:

 • Els participants del mes estan obligats a votar, si no és així la seva imatge quedarà fora de concurs
 • Les fotos no podran passar de 200 kb
 • Les fotos no hauran de medir més de 1200 px en el seu costat més llarg

– La lliga es celebrarà tots els mesos de 2022, exceptuant els mesos
de Juliol, Agost i Desembre.
– Solament poden participar socis d’AFOVINA.

– En cas d’empat es resoldrà amb el número de persones que han votat la fotografia, en cas de ser el mateix llavors el major número de 5.

– Al principi de mes es proposarà el tema, que serà diferent cada
edició.
– Les fotografies s’hauran de presentar mitjançant un email a concursos@afovina.com, en les dates especificades cada mes.
Les obres hauran de complir els següent requisits:

 • Fotografia en format jpg.
 • sense marges, marcs, etc.
 • Sense marques d’aigua, firmes, metadades, ni cap tipus de
  senyal que pugui identificar al autor de l’obra.
 • Fotografia no publicada a les xarxes socials i no premiada anteriorment.
 • Qui la presenta es responsabilitza de l’autoria i de
  l’originalitat de l’obra, així com de tenir tots els drets de la
  imatge i de qualsevol possible reclamació de tercers sobre
  aquests conceptes.

– Es votaran 5 fotografies amb la següent puntuació: 5, 4, 3, 2 i 1
punt. Podran votar tots els socis.
– La suma de punts final de cada mes serà la següent: 1r 50 punts, 2n
40 punts, 3r 30 punts, 4t 20 punts, 5è 19 punts i així successivament
fins a 1 punt.