Associació Fotogràfica de Vinaròs

Anterior
Siguiente
afovina-vinaros
Anterior
Siguiente

Lligueta Gener 2021

Tema del mes: Fred

Resultat del mes de Gener

 • Classificació del mes
 • Punts obtinguts al mes de Gener
 • Punts acumulats

Abans d’enviar la teva foto consulta les Bases i el Calendari que tens més a baix

VOTACIONS: 26, 27.
PROCLAMACIÓ DE LA GUANYADORA: 29

 • Es votaran 5 fotografies amb la següent puntuació: 5, 4, 3, 2 i 1
 • No es pot votar a un mateix
 • Les votacions es faran per privat al whatsapp d’Albert Gavaldà

BASES DE LA LLIGA FOTOGRÀFICA D’AFOVINA

L’objectiu d’aquest concurs es oferir al aficionat d’AFOVINA un repte
mensual en el que poder experimentar un aprenentatge fotogràfic a
través del llenguatge i la reflexió visual, la composició, la tècnica i tot el
que forma part de la fotografia.
– La lliga es celebrarà tots els mesos de 2021, exceptuant els mesos
de Juliol, Agost i Desembre.
– Solament poden participar socis d’AFOVINA.
– Al principi de mes es proposarà el tema, que serà diferent cada
edició.
– Les fotografies s’hauran de presentar mitjançant el formulari de la
web d’AFOVINA, en les dates especificades cada mes.
Les obres hauran de complir els següent requisits:

 • Fotografia en format jpg.
 • sense marges, marcs, etc.
 • Sense marques d’aigua, firmes, metadades, ni cap tipus de
  senyal que pugui identificar al autor de l’obra.
 • Fotografia no publicada i no premiada anteriorment.
 • Qui la presenta es responsabilitza de l’autoria i de
  l’originalitat de l’obra, així com de tenir tots els drets de la
  imatge i de qualsevol possible reclamació de tercers sobre
  aquests conceptes.

– Es votaran 5 fotografies amb la següent puntuació: 5, 4, 3, 2 i 1
punt. Podran votar tots els socis.
– La suma de punts final de cada mes serà la següent: 1r 50 punts, 2n
40 punts, 3r 30 punts, 4t 20 punts, 5è 19 punts i així successivament
fins a 1 punt.

Calendari Lliga mes de Gener

CALENDARI DE LA LLIGA DEL MES DE GENER
ENTREGA: 20, 21, 22, 23, 24 i 25
VOTACIONS: 26, 27.
PROCLAMACIÓ DE LA GUANYADORA: 29
VALORACIÓ DE LES OBRES GUANYADORES: 30, 31.
Les entregues es faran a través de l’email que es fica a la pàgina.

Les votacions es faran per privat al whatsapp d’Albert Gavaldà
La valoració de les obres guanyadores es un període de temps que es dona als autors i als socis
per a comentar aspectes relacionats amb les obres guanyadores. Les valoracions son
voluntàries.