Lligueta Gener 2021

Tema del mes:

Abans d’enviar la teva foto consulta les Bases i el Calendari que tens més a baix

  BASES DE LA LLIGA FOTGRÀFICA D’AFOVINA

  L’objectiu d’aquest concurs es oferir al aficionat d’AFOVINA un repte
  mensual en el que poder experimentar un aprenentatge fotogràfic a
  través del llenguatge i la reflexió visual, la composició, la tècnica i tot el
  que forma part de la fotografia.
  – La lliga es celebrarà tots els mesos de 2021, exceptuant els mesos
  de Juliol, Agost i Desembre.
  – Solament poden participar socis d’AFOVINA.
  – Al principi de mes es proposarà el tema, que serà diferent cada
  edició.
  – Les fotografies s’hauran de presentar mitjançant el formulari de la
  web d’AFOVINA, en les dates especificades cada mes.
  Les obres hauran de complir els següent requisits:

  • Fotografia en format jpg.
  • 1200 píxels de costat mes gran.
  • A sang (sense marges, marcs, etc.)
  • Sense marques d’aigua, firmes, metadades, ni cap tipus de
   senyal que pugui identificar al autor de l’obra.
  • Fotografia no publicada i no premiada anteriorment.
  • Qui la presenta es responsabilitza de l’autoria i de
   l’originalitat de l’obra, així com de tenir tots els drets de la
   imatge i de qualsevol possible reclamació de tercers sobre
   aquests conceptes.

  – Es votaran 5 fotografies amb la següent puntuació: 5, 4, 3, 2 i 1
  punt. Podran votar tots els socis.
  – La suma de punts final de cada mes serà la següent: 1r 50 punts, 2n
  40 punts, 3r 30 punts, 4t 20 punts, 5è 19 punts i així successivament
  fins a 1 punt.

  Calendari Lliga mes de Gener

  CALENDARI DE LA LLIGA DEL MES DE GENER
  ENTREGA: 22, 23, 24.
  VOTACIONS: 26, 27.
  PROCLAMACIÓ DE LA GUANYADORA: 29
  VALORACIÓ DE LES OBRES GUANYADORES: 30, 31.
  Les entregues i les votacions es faran a traves de un formulari que hi haurà a la pàgina web
  www.afovina.com
  La valoració de les obres guanyadores es un període de temps que es dona als autors i als socis
  per a comentar aspectes relacionats amb les obres guanyadores. Les valoracions son
  voluntàries.