Concursos

Sent una associació de recent creació no ha donat temps de fer cap concurs, encara que la intenció és anar fent «liguilles temàtiques» mensuals.

Col·laboradors